viernes, 8 de julio de 2011

4. La introducció d'espècies exòtiques

En l'acitivitat grupal del quart mes hem de mirar aquest document a fons (mirar també els apartats de la sobreexplotación, la destrucción del hábitat, la introducción de especies exóticas, el aislamiento). Dins del document treballaren l'apartat de la introducció d'espècies exòtiques i l'impacte ambiental que aquest fet té.

Busqueu amb grups de 5 persones (els grups no poden ser els mateixos que els de l'activitat del mes passat) espècies introduides a catalunya (o si us és difícil, a nivell de l'estat espanyol) que han extinguit o estan perjudican les espècies autòctones.

Calentament

En el tercer mes de curs heu de fer tres activitats més.

En la primera acitivitat heu de veure un vídeo i després d'aquest buscar per internet (intenteu que siguin fonts fiables) algun article o document que parli d'una espècie animal o alguna zona del planeta on l'escalfament global estigui perjudicant de forma radical.
 Comentarem quines són les conseqüències més comunes de l'escalfament global.

La segona activitat és mirar el següent document i buscar a internet una zona del món que actualment s'estigui desartificant.


La tercera i última activitat del mes consisteix en mirar la presentació sobre els huracans i com s'investiguen. Després, cal que reongueu a les següents preguntes:
- Creieu que l'home té a veure amb el fet que es produeixin huracans?
- Com pot l'ésser humà estàr informat de l'arribada d'un huracà?
- Creieu que hi ha alguna manera d'evitar les catàstrofes naturals (en aquest cas, els huracans)?


Treballeu força i recordeu que la finalitat d'aquest curs és crear consciència mediambiental.

.

jueves, 7 de julio de 2011

3. Tots junts.

Per a treballar la tercera activitat a nivell de tot el centre he trobat una enquesta amb varies preguntes que heu de contestar sobre el mediambient, estalvi energètic.. a nivell de l'àmbit familiar, és a dir, quines coses feu a casa vostra per a consumir menys recursos.

Després debatrem les respostes més comunes i farem uns gràfics per a visualitzar millor les respostes més comunes.
Aquest gràfics els haureu de fer vosaltres (jo us donaré les dades, és a dir, les respostes que heu donat contavilitzades) amb format d'excel i amb forma de treball Power-Point.

Un altre aspecte a contemplar dins del treball és com es poden millorar els resultats.  Quines coses podem fer a casa que ens ajudin a estalviar, contaminar menys.. generar menys residus.

L'enquesta és la següent:


ENQUESTA GRUP DE MEDI AMBIENT

1.- Transport
- Indica el nombre total d’automòbils de què disposa la teva unitat familiar: ___
- Indica de quina manera te desplaces habitualment a l’institut des de ca teva:
( ) A peu
( ) En bicicleta
( ) En moto
( ) En autobus
( ) En cotxe particular
( ) Altres

2.- Consum d’energia elèctrica:
- Indica, si és possible, en consum d’energia elèctrica: _______
- Indica quin tipus de calefacció hi ha a la teva llar:
( ) Radiadors d’aigua calenta a base de gas
( ) Radiadors d’aigua calenta a base de gasoil
( ) Radiadors elèctrics
( ) Estufa de butà
( ) Xemeneia de llenya
( ) Braser elèctric
( ) Altres (indica quins:............................................)
( ) No hi ha cap tipus de calefacció

- Indica quin tipus de refrigeració hi ha a la teva llar:
( ) Aire condicionat
( ) Ventilador
( ) Altres (indica quins:............................................)
( ) No hi ha cap tipus de refrigeració

- El termo de la dutxa de ca teva és:
( ) De gas ciutat
( ) De gas butà
( ) Elèctric

- Indica quins electrodomèstics hi ha a la teva llar:
( ) Rentadora de roba
( ) Secadora de roba
( ) Rentavaixelles
( ) Microones
( ) Frigorífic
( ) Aspiradora
( ) Cuina de gas
( ) Cuina elèctrica
( ) Secador de cabells
( ) Torradora de pa
( ) Ordinador
( ) Televisor
( ) Magnetoscopi (“vídeo”)
( ) DVD

- Hi ha a ca teva bombetes de fluorescència (de baix consum)?
( ) Cap ni una
( ) Algunes
( ) Bona part de la il.luminació és a base de bombetes de baix consum

3.- Consum d’aigua:
- Indica, si és possible, quin és el consum d’aigua: _______
- La casa on vius quin comptador té:
( ) Individual
( ) Col·lectiu

- L’aigua que se consumeix a ca teva per beure:
( ) És del grifó
( ) És de pluja recollida en una cisterna
( ) És aigua mineral embotellada, en botelles o garrafes de vidre
( ) És aigua mineral embotellada, en botelles o garrafes de plàstic

- Per a la teva higiene diària, normalment prens:
( ) Una dutxa
( ) Una bany

- Mentre t’ensabones la boca amb la pasta dentífrica, normalment mantens el grifó...
( ) Obert
( ) Tancat

4.- Eliminació de fems:
- Indica si a ca teva se fa algun tipus de separació de les deixalles:
( ) Cap separació: tot se tira junt, al contenidor normal de fems
( ) Se separa el paper, que va al contenidor corresponent
( ) Se separa el vidre, que va al contenidor corresponent
( ) Se separen les llaunes, que van al contenidor corresponent
( ) Se separen les piles, que van al contenidor corresponent

- Si a casa teva es fa una separació selectiva, qui s’encarrega:
( ) Pare
( ) Mare
( ) Jo mateix
( ) Els meus germans
( ) Tota la família

- Al teu carrer hi ha contenidors de recollida selectiva?
( ) Si
( ) No

5.- Consum de paper:
- Quan compres un quadern o paper per escriure, ¿demanes que sigui de paper reciclat?
( ) Si
( ) No

6.- Animals de companyia
- Indica quins són els animals de companyia que hi ha a la teva llar (escriu dins el parèntesi el nombre d’exemplars):

I. ANIMALS DOMÈSTICS
( ) Ca (raça:.................................................)
( ) Moix
( ) Hamster, ratolí, conill de rata o altres rosegadors
( ) Canari
( ) Periquito

II. ANIMALS SILVESTRES
( ) Lloro, cacatua, guacamai o similar
( ) Altres aucells
( ) Peixos
( ) Tortugues, serps o altres rèptils
( ) Tritons o altres amfibis
( ) Altres (indica quins:.......................................)


Pregunteu als vostres pares si no sabeu la resposta. Envieu-me per correu l'enquesta contestada.

Ánims!

miércoles, 6 de julio de 2011

Escampar l'aire!


Aquí tenim quatre activitats més a treballar: (són quatre i no tres, ja que són de breu contingut i nivell fàcil).
Tingueu en compte que la finalitat de l'assignatura no és jugar i fer les coses a lababalà sinó conciènciar-nos dels temes relacionats amb el medi ambient.

Ànims!

2. Ens conscienciem?

La primera activitat que involucra tot el centre es tracta de que feu grups de cinc persones i passeu el vídeo que heu vist en l'inici del blog (el qual ja em treballat tot analitzant-lo) a un professor de l'escola.

L'activitat consisteix en  escollir un professor o membre directiu de l'institut  i fer una mena de resum amb les coses que aquest professor us ha dit o comentat, o que li han cridat l'antenció sobre el video que li heu passat i que són temes que no es van comentar en la primera activitat que vam realitzar sobre aquest vídeo.

Iintenteu esmentar únicament els aspectes que el professor us ha comentat sobre el vídeo però que no s'han comentat en la primera activitat, (intentem que els temes no sigui repetitius!).

L'extenció de l'activitat és de dues pàgines. Teniu dues setmanes per a contactar amb el professor i realitzar l'activitat encomanda.

La primera activitat

Nois i noies. Aquí teniu penjades les tres primeres activitats a treballar on-line.

Els exercicis que trobareu, són de nivell baix ja que són conceptes que s'han estudiat a primària i que només els utilitzarem per repassar els coneixements assolits en els cursos anteriors.

Pareu molta atenció!

1. Iniciació a la consciència ambiental

El blog i les activitats que a continuació trobareu tenen la finalitat de consciènciar els alumnes de primer cicle d'ESO en els aspectes i temes relacionats amb el medi ambient (crear consciència mediambiental en la generació de joves 2.0).

Les activitat que trobareu en el blog són:
  • 9 activitats a realitzar a nivell de tot el centre (una activitat per mes).
  • 3 activitat mensuals on-line a realitzar cada més (per tant 3 activitats per mes a 9 mesos de curs 27 activitats).
Per a començar les activitats aneu a la següent pàgina penjada i seguiu les indicacions que trobareu.

Consciència i aprenentatge!

Introducció a les activitats del curs!

Per a introduir l'assignatura, he creat un vídeo en qual s'observen diferents desastres que l'home ha provocat. No és una video que ho expliqui tot, sino que, la intenció és que vosaltres treballeu buscan en el video quins són els temes dels que creieu que tracta, i si els temes són de fa anys, podrem debatre entre tots que és el que va succeïr (quines en van ser les causes, i les conseqüencies).
El video mostra molts aspectes relacionats amb el medi ambient i molt diversos entre ells. Això si, tots tenen una cosa en comú: els greus problemes de la contaminació i desastres creats per culpa de l'ésser humà.

Aquí el teniu. Comenceu a reflexionar sobre el tema que tracta el video i recordeu els punts que més us han impactat o els temes dels que us agradaria aprofundir. Els debatrem més endavant.Espero que durant el curs, l'assignatura us sigui del vostre interés, que participeu al màxim i que sempre que volgueu aporteu idees i opinions.

Atentament, Alba Sant.